Findkurser.dk

Croquis/Life drawing

For English scroll down

NB! I første halvår 2021 gennemføres holdet i en forkortet version (7 mødegange) men med en ekstra 45 minutters lektion hver aften og tilsvarende reduceret pris.

Amy Holst er uddannet i klassisk tegning og computergrafik ved The Drawing Academy og The Animation Workshop i Viborg. Hun har 5 sæsoners erfaring som portrættegner og silhuetklipper i Tivoli i København, og har arbejdet mest med figurtegning og de sidste 6 år. Til daglig arbejder hun med digital og analog produktion af videnskabelige modeller til museer hos 10 TONS i København.


Menneskekroppen er vores udgangspunkt til verden, og selvfølgelig også til tegning. Regelmæssig øvelse i croquistegning, hurtige skitser af en model, hjælper dig med at udvikle din tegneteknik i forhold til proportioner, konstruktion, fornemmelse af form og dybde i et rum, kontrol af streg, anatomi, komposition og overordnet harmoni.

På aftenholdet i croquis vil vi tegne efter model og arbejde både med korte stillinger (2-15 minutter) og længere stillinger, alt efter behov. Jeg vil også demonstrere forskellige øvelser og tegneteknikker.

Som underviser stiller jeg mig til rådighed med konstruktiv kritik af hver elevs arbejde, både styrker og svagheder, og vil tilrettelægge passende øvelser derefter undervejs i kurset. Som jeg ser det, er figurtegning en disciplin, man aldrig bliver færdig med at blive bedre til!

Honorar til model afregnes løbende - forvent en udgift på ca. 150 kr. pr. måned.

OBS: Ring på 70 22 21 09 inden tilmelding, hvis du har ret til rabat som pensionist/efterlønner/dagpengemodtager/SU-modtager med bopæl i Københavns kommune. For disse kategorier er prisen for kurset 3.920 kr.

NB! In the spring term 2021 this class is held in a shortened version (7 evenings) but with one 45 minute lesson aded each evening and at a correspondingly reduced price.

Amy Holst is educated in classical drawing and computer graphics at The Drawing Academy and The Animation Workshop in Viborg. She has 5 seasons of experience as a portrait and paper silhouette artist in Tivoli in Copenhagen, and has worked primarily with figure drawing for the past 6 years. On a daily basis, she works with digital and traditional scientific model making for museums at 10 TONS in Copenhagen.

LIFE DRAWING CLASS (CROQUIS) 

The human body is our point of reference in this world, and of course for drawing as well. Regular practice in croquis drawing - quick sketches of a live model - helps you develop your drawing technique in proportion, construction, sense of shape and depth in a room, control of stroke, anatomy, composition and overall harmony.

 

During this evening class in croquis, we will be drawing from a live model, and work with both short positions (2-15 minutes) as well as longer positions. I will also demonstrate different exercises and drawing techniques.

 

As a teacher, I am making myself available to give constructive criticism of each student's work, their strengths as well as weaknesses, and I will present appropriate exercises during the course. As I see it, figure drawing is a discipline in which you never stop improving!

Expect an expense for model fee - app. 150 kroner per month.

 

 

Luk »
Holdnummer: a21679b
Status: Få pladser tilbage
Kursusudbyder: KulturMix
Første mødegang: 24-05-2021 19:00
Underviser: Amy Holst
Priser:
Almen DKK kr. 2.570,00
Start: Slut: Lektioner: Lokation:
24-05-2021 19:00 24-05-2021 22:00 3,50 Tegnelokalet - TegneskoleKBH
31-05-2021 19:00 31-05-2021 22:00 3,50 Tegnelokalet - TegneskoleKBH
07-06-2021 19:00 07-06-2021 22:00 3,50 Tegnelokalet - TegneskoleKBH
14-06-2021 19:00 14-06-2021 22:00 3,50 Tegnelokalet - TegneskoleKBH
21-06-2021 19:00 21-06-2021 22:00 3,50 Tegnelokalet - TegneskoleKBH
28-06-2021 19:00 28-06-2021 22:00 3,50 Tegnelokalet - TegneskoleKBH
05-07-2021 19:00 05-07-2021 22:00 3,50 Tegnelokalet - TegneskoleKBH
Underviser: Amy Holst

Bygmestervej 5,

2400

København NV

Tegnelokalet - TegneskoleKBH

TegneskoleKBH