Findkurser.dk

Årsmøde - DOF Region Midtjylland

Program


17.00   Årsmøde 2021 i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Regionskredsbestyrelsens beretning
4. Økonomi: Regnskab 2020 og budget 2021
5. Indkomne forslag
6. Valg af regionskredsformand. På valg: Børge Jensen (villig til genvalg)
7. Valg af 2 regionskredsbestyrelsesmedlem = Landsstyrelsesmedlemmer. På valg: Ib Østergaard og Anne Grethe Nørgaard (begge villig til genvalg)
8. Valg af 1. og 2. suppleant til landsstyrelsen blandt regionskredsbestyrelsesmedlemmer. På valg: Ingrid Ellehammer Hauge og Lene Kjellerup (begge villig til genvalg)
9. Valg af 1. og 2. suppleant til regionskredsbestyrelsen. På valg: Rune Riismøller og Birte Mølgaard (begge villige til genvalg)
10. Eventuelt
 
18.30 Spisning

19.30 Hvad har corona gjort ved aftenskolen?
Vi dykker ned i hvad der er sket i perioden siden 11. marts 2020 og ser på aftenskolen i en ny fremtid efter corona. Oplæg og drøftelse ved Henrik Christensen, sekretariatsleder i DOF.

21.00 Tak for i aften

Vel mødt!
Regionskredsbestyrelsen i DOF Region Midt

Tid:
Mandag d. 23. august 2021, kl. 17.00 – 21.00

Sted:
Marselisborg Centret, bygning 8, 1. sal, P. P. Ørumsgade 9-11, 8000 Aarhus C

Tilmelding:
Senest mandag den 16. august 2021 ved at klikke nedenfor eller ved at sende en mail mærket ”Region Midt, møde 21940” til LR@danskoplysning.dk

Forslag skal være formand Børge Jensen i hænde senest 14 dage før mødet (9. august). Kan indsendes på: borge@aftenskolerne.dk

Luk »
Holdnummer: 21940
Status: Ledige pladser
Kursusudbyder: Dansk Oplysnings Forbund
Første mødegang: 23-08-2021 17:00
Underviser:
Priser:
Medlem af DOF - gratis DKK kr. 0,00
Start: Slut: Lektioner: Lokation:
23-08-2021 17:00 23-08-2021 21:00 4,00 Mødelokale - MarselisborgCentret, Århus
Underviser:

P.P. Ørumsgade 9-11, Bygning 8,

8000

Århus C

Mødelokale - MarselisborgCentret, Århus

MarselisborgCentret, Århus