Findkurser.dk

Hvad er et bæredygtig liv

                     

Hvad er et bæredygtig liv - verdensmålene som begreb, handling og mulighed for forandring

Målet med workshoppen er at give deltagerne indsigt i bæredygtighed og verdensma°lene som begreb, handling og mulighed for forandring. Workshoppen henvender sig primært til virksomheder, foreninger og andre organisationer, men alle er velkomne. 

Vi skaber rum til forvandling, anvendelse af sproget, ser på, hvordan man kan kan være med til at gøre en forskel i den grønne og bæredygtige omstilling, som individ, forening eller virksomhed.

De 17 verdensma°l skal sikre e´n bæredygtig verden for alle inden 2030. Hvad betyder FN’s vedtagne verdensma°l, ogsa° kaldet Sustainable Development Goal (SDG), for dig, danske organisationer og virksomheder? Hvordan kan man strategisk omfavne ma°lsætningerne og samtidig skabe fremdrift og forretning via integreret ledelse og dermed sikre sin fremtidige vækst? Hvor sta°r den internationale udvikling, og hvor langt er danske virksomheder og organisationer kommet med implementering af verdensma°lene? Kan man lære noget fra deres erfaringer og hvordan kan forbrugere skabe øget bevidsthed omkring egne klimaaftryk og ansvarlige handlinger?

Der er en voksende forsta°else for, at bæredygtig udvikling er en forudsætning for virksomheders fortsatte vækst og samfundets udvikling. Der tales ikke længere kun om ’license to operate’, men ’license to grow’. Derfor kan organisationer og virksomheder ikke komme udenom at forholde sig til bæredygtighedsagendaen. 

Hvorfor kursus om ”en bæredygtig fremtid”?

De kommende 10 a°r bliver afgørende for menneskehedens historie. Vi skal omtænke og genopfinde vores måde at leve på, så vi kan give vores børn og børnebørn en bæredygtig fremtid. Lokalsamfund overalt i verden viser, at det er muligt at omstille til livsformer, der er i balance med naturgrundlaget. FN’s verdensma°l er en opfordring til alle verdens regeringer, virksomheder og civilsamfund om at omdirigere menneskeheden i en bæredygtig retning. Over alt i verden, i byer og pa° land, er grupper af borgere i gang med at omstille deres liv og lokalsamfund til bæredygtighed.

De skaber vedvarende energi-øer, omstillingsbyer, økosamfund og grønne virksomheder, samt nye måder at organisere det sociale og økonomiske liv på. De lokalsamfundsledede initiativer viser, at der er muligt at udvikle bæredygtige livsformer der er fuld af livskvalitet og lokal udvikling. I kampen for en bæredygtig fremtid lægger disse erfaringer op til livsstilsforandringer som klimastrategi, en indsats, der er knyttet til hverdagsliv og lokalsamfund.

og det kan være uoverskueligt at danne sig et overblik pa° egen ha°nd. Kom med pa° vores bæredygtige kurser inden for bæredygtighed pa° Samsø Efterskole, og fa° et grundigt indblik i hvad fremtiden stiller af krav til vores generation.

Sammen kan vi være med til at gøre verdensma°lene til hverdagsma°l ved fælles indsats, fokus og handling. Vi skaber et fællesskab, hvor vi drøfter muligheder, udfordringer, deler viden og erfaring.

Efter deltagelse i kurset vil du:

Være opdateret på viden omkring verdensmåene og deres internationale status og danske implementering. Hvordan kan DU/I være med til at gøre en positiv forskel fx gennem forbrug, genbrug og partnerskaber?

Have indsigt i, hvorledes du som individ, forskellige organisationer og virksomheder kan arbejde med verdensma°lene i deres strategi.

At fremme bæredygtig livsstil, så  jordens ressourcer/klima videregives til næste generation i en bedre tilstand end i dag. “At ikke blot naturen men også det sociale felt med alle dets facetter kan ses som en helhed med sine egne lovmæssigheder.”

Have en SDG-værktøjskasse du kan bruge i din egen virksomhed eller organisation til at sikre denne vigtige dagsorden. Få adgang til et SDG- netværk, der kan udgøre en blivende ressource i forhold til din organisation eller virksomheds fremtidige ha°ndtering af verdensma°lene.

Lidt om det praktiske 

Vi mødes 2 gange i løbet af efteråret i tidsrummet kl 11-16 på Onsbjerg Skole. Du kan vælge at deltage i en eller begge dage. Dag 1 er dog forudset for dag 2. Dette kursus er dag 1, du tilmelder dig til.

Indhold vil blive tilpasset deltagernes erfaring, behov og ønsker samt der vil være mulighed for en opbygning af viden og arbejde konkret med ens egen livsstil- og forandringsønsker og/eller organisations/virksomhedscase.

Der vil være materialer, værktøjer og en verdensmålsnål til kr 299, som afregnes direkte med underviseren. Det er dog VALGFRIT om du vil købe materialet.

Har du spørgsmål eller brug for mere info? Kontakt underviser, Theresa Blegvad, på email: tblegvad@igniting.dk eller send en SMS på tlf 53857202, så ringer jeg dig op.

 

Om Theresa Blegvad: Jeg har 25 års erfaring med den grønne og bæredygtige omstilling først fra fødevarebranchen, konsulentverden og senest som partneransvarlig for “Danmark for målene”, der er den største oplysningskampagne omkring omdannelse af “verdensmålene til hverdagsmål” med afholdelse af 300 arrangementer i 2019 – og nu går turen til Samsø. Jeg bor i Århus hvor jeg i øvrigt sidder i byrået, og har sommerhus i Langemark på Samsø. 

Jeg er uddannet indenfor det kommercielle og psykologiske arbejdsfelt og har arbejdet 20 år som leder, konsulent,  forandringsagent og selvstændig. I dag arbejder jeg også med bestyrelsesarbejde og indenfor rådgivning omkring optimering og skabelse af resultater gennem fokus på balance, bæredygtighed samt “people, planet og profit”. Jeg er medlem af Samsø erhvervsråd og sidder i bestyrelsen hos Samsø Økologisk Jordbrugsfond.  

Luk »
Holdnummer: 1973
Status: Ledige pladser
Kursusudbyder: Samsø Aftenskole
Første mødegang: 21-09-2019 11:00
Underviser: Theresa Blegvad
Priser:
Almen DKK kr. 240,00
Start: Slut: Lektioner: Lokation:
21-09-2019 11:00 22-09-2019 00:00 6,00 Uddannelsescenteret - Onsbjerg Gl. Skole
Underviser: Theresa Blegvad

Onsbjerg,

8305

Samsø

Uddannelsescenteret - Onsbjerg Gl. Skole

Onsbjerg Gl. Skole