Findkurser.dk

Medlemsmøde i DOF Region Sjælland - for skoleledere og bestyrelsesmedlemmer

Medlemsmødet finder sted på Kragerup Gods, der går tilbage til 1327. Eftermiddagen byder på introduktion til administrationsprogrammet ASA, opsamling af ønsker til arbejdet i regionen, en rundvisning på godset samt en god middag. Og dertil en hyggelig eftermiddag i godt selskab!

Siden 1801 har Dinesen-slægten ejet godset – og Karen Blixen, der som bekendt var født Dinesen, har også været på besøg. I dag er Kragerup Gods forvandlet fra rent landbrug til en moderne virksomhed, som i dag består af land- og skovbrug, hotel- event- og konferenceafdeling med Danmarks første klatrepark og seks vindmøller. Hotelchef Dennis Dahl viser os rundt og fortæller om godsets historie, krydret med historiske hændelser, betydningsfulde personligheder og spøgelser!

Men inden vi når til rundturen, vil DOF’s it-supporter, Martin Michel, give en kort introduktion af det nye administrationsprogram, ASA. ASA vil afløse DOFPro, og derfor er det en god anledning til at stifte bekendtskab med fremtidens kursusadministration.

Dernæst skal vi kigge på regionskredsens arbejdsopgaver. I nedenstående finder du regionens politik og handlingsplan, der udstikker fokusområderne for 2020. Corona har betydet, at vi ikke har kunnet arbejde helt som planlagt, så nu ser vi frem mod 2021. Alle regionens medlemsskoler bedes læse handlingsplanen igennem og overveje, om der er emner eller arbejdsopgaver, som de gerne ser blive taget op. Er der områder, hvor DOF i højere grad kan hjælpe og understøtte den enkelte medlemsskole? Det er med andre ord en oplagt mulighed for at få indflydelse på regionens og dermed DOF’s arbejde.

Sidst, men ikke mindst, afslutter vi eftermiddagen med en hyggelig to-retters middag i stemningsfulde
og historiske rammer.

Mødet afvikles naturligvis med overholdelse af alle gældende retningslinjer i forhold til Corona.

Vel mødt!

PROGRAM
15.00 Velkomst med kaffe og kage
15.30 Kort introduktion til ASA ved Martin Michel, it-supporter
16.00 Hvad skal regionen arbejde for?
16.30 Rundvisning på Kragerup Gods ved Dennis Dahl, hotelchef
18.00 Middag, 2 retter inkl. en genstand

Tid:
Onsdag den 28. oktober, kl. 15.00 til 20.00

Sted:
Kragerup Gods
Kragerupgaardsvej 33
4291 Ruds-Vedby

Pris:
Gratis for skoleledere og bestyrelsesmedlemmer i DOF-skoler.

Tilmelding:
Senest torsdag den 21. oktober 2020 via tilmeldingsknap nedenfor eller ved at sende en mail til LR@danskoplysning.dk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionskredspolitik 2020 for DOF Regionskreds Sjælland
Vedtaget på bestyrelsesmøde 4. november 2019

Mission
Regionskredsen udgør en del af DOFs organisation. Regionskredsen søger gennem sine repræsentanter
i DOF’s landsstyrelse at varetage de sager og synspunkter, som medlemmerne i denne
regionskreds ønsker at fremme. Regionskredsen søger at skabe de bedst mulige vilkår for regionskredsens
medlemsskoler, og søger at fremme initiativer såvel i regionen som på landsplan
med udgangspunkt i ønsker og behov fra regionens medlemsskoler.

Vision
Regionskredsen tilstræber, at den demokratiske proces som medspiller i DOF’s landsorganisation
foregår effektivt, åbenlyst og i godt samspil med regionens medlemsskoler.
Regionskredsen medvirker til at fastholde og udvide kredsen af medlemsskoler i regionen, og at
sikre gode samarbejdsmuligheder mellem disse inden for kursustilbud, administration, markedsføring
og kvalitetsudvikling mv.
Det er regionskredsens vision, at arbejdet i regionskredsen til stadighed skal evalueres, udvikles
og tilpasses, så arbejdet i regionskredsen er dynamisk og fremadrettet.

Handlingsplan for 2020

Hvervning af skoler i området
Indsatsen rettes især mod kommuner, hvor DOF ikke er repræsenteret.
Sekretariatet arbejder allerede på landsplan med hvervning på baggrund af statistik over skoler,
der ikke er medlem af nogen landsorganisation til brug for hvervning.
Evt. indbyde potentielle medlemsskoler til medlemsmøder.

Markedsføring af aftenskoler
De digitale medier åbner for en lang række nye muligheder for at markedsføre aftenskolekurser. Vi
vil arbejde for, at regionens skoler er klædt på til at udnytte mulighederne. Det er vigtigt, at indsatsen
tydeligt henvender sig til alle typer af medlemsskoler – både store og små, brede og smalle.

Medlemsskolernes behov
Vi skal undersøge, hvad skolerne i regionen har af behov for hjælp, inspiration med videre. Vi vil
have opsamling af behov som emne på næste års årsmøde. Vi vil se, om vi kan trække information
om regionens behov ud af den seneste trivselsundersøgelse.

Bestyrelsen – ansvar og opgaver
Vi bakker op om og udbreder landsorganisationens initiativer for at forbedre ‘uddannelsen’ af medlemsskolernes
bestyrelser.

Luk »
Holdnummer: 20923
Status: Få pladser
Kursusudbyder: Dansk Oplysnings Forbund
Første mødegang: 28-10-2020 15:00
Underviser:
Priser:
Medlem af DOF - gratis DKK kr. 0,00
Start: Slut: Lektioner: Lokation:
28-10-2020 15:00 28-10-2020 20:00 5,00 Mødelokale - Kragerup Gods
Underviser:

Kragerupgaardsvej 33,

4291

Ruds Vedby

Mødelokale - Kragerup Gods

Kragerup Gods